4 fakta om skorstenen avlägsnande

Fact # 1 – Kostnad

Fakta # 2 – Delvis borttagning

Fakta # 3 – Tillstånd

Fakta # 4 – Professionell

Att ha en förståelse av skorstenen borttagningen kommer att se till att du är förberedd för alla eventualiteter. Vare sig att göra jobbet själv eller anställa en entreprenör, bör du följa proceduren för att se till att det görs på rätt sätt.

Även om det är lätt att tänka på skorstenen avlägsnande när det gäller endast skorstenen som sitter ovanpå taket, måste du komma ihåg att kostnaden också kommer att omfatta kostnaderna för att avlägsna murstocken. Se till att din budget innehåller alltid kostnaderna för att avlägsna murstocken och rätta till den resulterande utrymmet. Eftersom detta område kommer sannolikt att ligga i vardagsrummet, se till att det belopp som du budget är tillräckligt för att få det till en hög kvalitetsstandard. Om du planerar att göra jobbet själv, kan den totala kostnaden för det beräknas genom att undersöka de material som används för befintliga armaturer som takbalkar och gips, och mäta hur mycket av varje material du behöver.

Kom ihåg att skorsten borttagning innebär inte automatiskt att murstocken också måste tas bort. Inte bara kommer bröst bort att resultera i ett hål i taket, men en fullständigt avlägsnande kommer också att lämna ett hål i golvet. Om du inte är benägna att utföra reparationsarbete som krävs eller om liknande utformningen av skorstenen men aldrig använda den öppna spisen, murstocken kan lämnas kvar på plats. Denna metod kommer att begränsa mängden reparationsarbete som krävs för att taket och kommer att minska behovet av stödbalkar. Det kommer också att tillåta en viss variation i fråga om hur eldstaden öppning behandlas, till exempel, kan den befintliga bågen upprätthållas eller hela gapet kan vara avstängd med gips.

Förutsätt inte att du inte behöver ett särskilt tillstånd för skorstens borttagning eftersom du tar bort en del av din egendom snarare än att lägga en. Beroende på zonindelning område där din fastighet ligger och status för ditt hem, kan du behöva särskilt tillstånd från kommunen för att utföra arbetet. Arbetet kommer också att behöva följa byggregler för att säkerställa att strukturella skador på egendom inte leder. Om man är nödvändigt, se till att du får ett tillstånd som utfärdats innan du börjar arbetet.

Skorsten avlägsnande kan tyckas vara en mödosam uppgift, men låt inte det övertala dig att tro att en entreprenör är nödvändig för att få arbetet gjort. Med lite förtroende och genom att göra några omfattande forskning, kommer du att kunna göra jobbet själv och spara pengar genom att förneka arbetskostnader. Även en professionell är sannolikt att slutföra jobbet mycket snabbare än du skulle kunna själv, bör detta inte vara ett stort problem. Det är dock värt att tajma arbetet så att det faller i linje med klart väder även om det fortfarande är möjligt att skydda den resulterande hålet efter skorstenen har tagits bort. Eventuella specialverktyg som du behöver kan alltid hyras i stället för att köpa för att spara ytterligare pengar.