3 tips för att arbeta med fasta nitar

Tips 1 – Använd rätt längd

Tips 2 – No air Hammers

Tips 3 – Inte Förfallna lufttrycket

En fast nit är en fästanordning som används för att säkra eller ansluta två separata material. Fasta nitar används för stark och robust program och anslutningar. När man arbetar med fasta nitar, finns det några tips som kan bidra till att göra ditt projekt och nit installation en framgång.

När du arbetar med nitar Kom ihåg att beräkna rätt längd för att få niten storlek korrekt. Längden på din nit bör alltid vara en till 1½ gånger storleken på nit diameter.

När du köper en nit pistol, inte luras att tro att en lufthammare är en lämplig ersättning. Luft hammare drabbas mycket hårt och mycket snabbt. Detta är inte den önskade effekten av en nit pistol. Det är sant att en lufthammare kan installera en nit, men det kan också skada omgivande material och förstöra ditt projekt.

När du ställer in lufttrycket för nit pistol, inte anta att mer är bättre. Detta är definitivt inte fallet. Ju högre du ställer in lufttrycket, kommer hårdare niten pistolen vara att kontrollera. Genom att ställa in lufttryck högre än vad som behövs, kan du faktiskt få din precision att minska och kan även skada omgivande material.