3 skäl att ta bort en jordbruks propangas värmare från ditt garage

1 – Potentiellt skadliga ångor

2 – Explosiva och brandfarliga

3 – mögel och svamp

En propangas värmare är ett billigt sätt att värma upp ett garage. Du kan hitta en propangas värmare i olika storlekar. Även om en gasolvärmaren billigt, lätt att använda och effektivt det finns skäl att inte använda dem i ett garage. Denna artikel tar upp några av dessa skäl.

Propan är en säker gas om du andas in det. Liksom de flesta naturliga gaser de luktfria så om det är en läcka du kanske inte vet det förrän det är för sent. Huvudsak sälar på propangas värmare där tanken är fäst kan misslyckas. Detta skulle göra det möjligt för gasen in ditt utrymme. Inandas kan det leda till att du somna och så småningom kvävas.

Propan är en mycket brandfarlig bränsle som är det som gör det bra för värmare och grillar. Om det finns en sätes i tätningen tanken kan explodera om det kommer i kontakt med en låga. På den andra sidan värmen från propan gasvärmare kan orsaka material i garaget att antända såsom terpentin.

Som propangas värmare fungerar det väcker också fuktigheten i garaget. Denna ökning av luftfuktigheten är en perfekt grogrund för potentiellt farliga mikroorganismer.